Lejeqendrimi ne Gjermani, llojet e lejeve dhe procedurat e aplikimit

8986

Përveç qytetarëve të BE dhe atyre të Islandës, Norvegjisë, Lihtenshtajn dhe Zvicrës, të cilët janë të detyruar vetëm të rregjistrohen pranë Einëohnermeldeamt (Zyra Lokale e Regjistrimit), të gjithë ata që duan të qëndrojnë në Gjermani më gjatë se tre muaj, duhet të aplikojnë për zgjatjen e lejës së qëndrimit.

 

Leja e qendrimit duhet të kërkohet në zyrën lokale te emigracionit  (Ausländeramt).

 

Për të aplikuar për një leje qëndrimi, ju duhet së pari të regjistrohen në zyrën tuaj lokale te rregjistrimit (Einëohnermeldeamt), ku ju mund të merrni formularin e aplikimit për një leje qëndrimi.

Banorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Andorra, Antigua dhe Barbuda, Argjentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnja dhe Hercegovina, Brazil, Brunei, Kanada, Kili, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Izraeli, Japonia, Republika e Koresë, Macau, Malajzia, Mauritius, Maqedonia, Meksika, Monako, Mali i Zi, Zelanda e Re, Nikaragua, Panama, Paraguai, San Marino, Serbi, Seychelles, Singapor, Saint Kitts dhe Nevis, Tajvani, Uruguaj, Vatikan dhe Venezuela mund të aplikojnë për një leje qëndrimi, edhe në qoftë se ata hynë në Gjermani pa vizë.

Qytetarët e vendeve të tjera duhet së pari të aplikojne per vize  në ambasadën gjermane në vendin e tyre, para se ata të shkojnë në Gjermani. Njerëzit të cilët jetojnë në Gjermani, por punojnë jashtë vendit (punëtorë kufitare) duhet të aplikojnë për një leje qëndrimi në vendin ku ata janë të punësuar.

Kur ju aplikoni për një leje qëndrimi duhet të jeni në gjendje te keni disa ose të gjitha dokumentet e mëposhtme:

Një ID (kart identiteti) e vlefshme ose pasaportë me vizë

Dy fotografi pasaporte

Certifikaten e lindjes dhe certifikatën e martesës

Dëshmi e sigurimit shëndetësor

Regjistrimi juaj i qëndrimit (Anmeldebestätigung)

Dëshmi të të ardhurave (zakonisht në formën e një vertetimi nga punëdhënësi juaj) ose – në rast të nxënësve apo te te papuneve – dëshmi të burimeve financiare (Finanzierungsnachëeis – rreth € 700 ne  muaj). Sipërmarrësit e pavarur nuk eshte e nevojshme te shpjegojne gjendjen e tyre financiare.

Kontraten e qeras (nëse e keni)

Një çertifikatë shëndetësore për leje qëndrimi (Aufenthaltserlaubnis für Gesundheitszeugnis), të cilen ju mund të merrni tek mjeku i shtepise (gjermani) apo qender shëndetësore (Gesundheitsamt). Këto certifikata kushtojnë rreth 150 € tek një mjek i përgjithshëm i shtepise, dhe 75 € në Gesundheitsamt (qendra shendetsore).

Një deshmi penaliteti (Führungszeugnis), të cilen ju mund të merrni në ambasadën apo konsullatën e shtetit ku keni shtetësinë.

Ne varesi nga aresyet e qendrimit tuaj ne Gjermani, ju mund tju kerkohen edhe dokumentet e meposhtme ;

Punmarresit: deshmi e punësimit (zakonisht një kontratë punësimi ose letër nga punëdhënësi juaj)

Studentët: Dëshmi e regjistrimit në universitet

Sipërmarrësit e pavarur: dëshmi të statusit tuaj si një kontraktor i pavarur të tilla si regjistrimi me dhomën e tregtisë, ose numrin e TVSH-së.

Punëtorët kufitar; (njerëzit që jetojnë në Gjermani, por që punojne në një vend tjetër, dhe minimal 1 herë në jave kthehen në këtë vend): deshmine e punës dhe dëshmine e qëndrimit tuaj jashtë Gjermanisë

Do te ishte mire të telefononi zyrën lokale te emigracionit, për të gjetur saktësisht se cilat dokumente do të kërkohen prej jush. Kërkesat ndryshojnë shpesh, kështu që do te ishte mire te jeni te informuar.

 

Jo qytetarë të BE

 

Qytetarët jo të BE, janë të mbuluar nga Ausländergesetz (ligji për të huajt), dhe statusi i lejes së qëndrimit të tyre lëshohet në bazë të arsyeve të tyre për të qëndruar.

Për të hyrë dhe qëndruar në Gjermani ju keni gjithmonë nevojë për një status qëndrimi (Aufenthaltstitel). Ligji për të huajt (Aufenthaltsgesetz) bën dallimin në mes të dy statuseve të ndryshëm të qëndrimit: Qëndrimi i Pakufizuar (Niederlassungserlaubnis) dhe qëndrimit të kufizuar (Aufenthaltserlaubnis). Dallime të tjera të rëndësishme në aspektin e ligjshmërisë varen nga arsyeja se perse leja është lëshuar e kufizuar.

 

Aufenthaltserlaubnis – Leja e kufizuar e qëndrimit

 

Aufenthaltserlaubnis është një leje qëndrimi e kufizuar. Por, për disa, kjo është baza për një qëndrim më të gjatë në Gjermani. Me fjalë të tjera, në qoftë se kushtet e caktuara janë plotësuar, kjo leje pas një periudhe të caktuar gjithashtu mund të konvertohet në një leje qëndrimi të pakufizuar (Niederlassungserlaubnis).Aufenthaltserlaubnis’m zakonisht jepet vetëm per arsye specifike për të hyrë në Gjermani. Të drejtat që keni me një Aufenthaltserlaubnis (p.sh.. E drejta për punë, emigracionit të familjes, etj) shpesh varet nga arsyeja për të cilën  Aufenthaltserlaubnis (leja e kufizuar) është lëshuar (dmth.per punë, trajnim, azil, mbrojtje të përkohshme etj). Kjo nuk ju jep të drejtën automatike për të punuar.

 

Punësimi

 

Me lejen e qendrimit ju keni të drejtën për punësim te paguar (si një punonjës ose kontraktues i pavarur), në qoftë se kjo gjithashtu është përmendur në mënyrë eksplicite në leje.

Procedura tjetër vlen normalisht për të punësuarit: Autoriteti i emigracionit (Ausländerbehörde) kontrollon nëse parakushtet e përgjithshme ligjore për të huajt janë plotësuar para lëshimit të një Aufenthaltserlaubnis. Nëse janë plotësuar të gjitha kushtet, departamenti emigracionit do të kërkojë miratim tek Agjencia Federale e Punësimit ( zyra e punës) që ju të merrni punën.

 

Die Blaue Karte BE – karta blu i BE-së

 

Karta Blu e BE-së është një titull i veçantë në mesin e lejeve të qëndrimit. Ajo i jep qytetarëve të vendeve të treta (vendet jashtë traktatit Shengen) leje për të qëndruar për katër vjet  në Gjermani.

Për të marrë kartën blu të BE-së duhet të keni një diplomë universitare ose çertifikatë ekuivalente. Gjithashtu, njerëzit që aplikojnë për këtë karte, duhet të dëshmojnë se puna e tyre në Gjermani i përshtatet kualifikimit të tyre.

PAGA duhet të paktën të përmbushë minimalisht 47,600 € bruto në vit (2014 – shifra është subjekt për t‘u ndryshuar). Për punëtorët e kualifikuar në shkencë, teknologji, matematikë, shkenca kompjuterike dhe profesioneve mjekësore paga minimale është 37.128 € në vit.

Pas 33 muajsh pune të tillë ju mund të merrni një leje qëndrimi të përhershme. Me njohuri të gjuhës gjermane (niveli B1), ju mund të merrni edhe qëndrim të përhershëm pas 21 muajsh.

Punonjësit e kualifikimit të lartë për të cilët ekzistojnë interesa të veçanta ekonomike ose sociale për Gjermaninë, mund të marrin një leje qëndrimi të përhershëm që nga fillimi. Nëse një person i plotëson kushtet do të vendoset në baza individuale. (shkencëtar, sportist etj)

 

Niederlassungserlaugnis – Leja e qëndrimit të përhershëm

 

Niederlassungserlaubnis ju jep të drejtën e qëndrimit të përhershëm në Gjermani. Ajo nuk ka kufij në kohë apo vend, dhe ju jep të drejtën për punësim fitimprurës pa pyetur për miratim në zyrën e punësimit.

Leja e qendrimit e pakufizuar ju jep të drejtën për të kryer çdo lloj pune të paguar (me përjashtim të disa profesioneve, për shembull në fushën e mjekësisë, si mjekët, dhe për pozitat e nëpunësve civilë).

Pasi të keni përmbushur të gjitha kushtet, ju duhet të aplikoni për Niederlassungserlaubnis (lejen e pakufizuar të qendrimit). Në shumicën e rasteve, kjo leje nuk lëshohet menjëherë. Ka përjashtime, për njerëzit me një nivel të lartë arsimor dhe njerëzit që gëzojnë një status të veçantë në bazë të Republikës Federale të Gjermanisë (p.sh.. Hebrenjve nga ish-Bashkimi Sovjetik) pas mbërritjes në Gjermani morën direkt qëndrim të menjëhershëm të përhershëm.

Të gjithë njerëzit e tjerë e marrin atë vetëm pas një gjatësie kohe të caktuar të qëndrimit të tyre në Gjermani. Ju mundeni, në qoftë se ju i përmbushni disa kushte, të ligjshme për një leje qendrimi të përhershme (Niederlassungserlaubnis) në varësi të arsyes për të cilën (Aufenthaltserlaubnis) leja e kufuzuar është lëshuar.

Duhet që kërkesat e mëposhtme të jenë të ligjshëm që kërkesa juaj për qëndrim të përhershëm të merret në konsideratë:

Ju duhet të posedoni minimalisht pesë vjet një leje qëndrimi të kufizuar (Aufenthaltserlaubnis) Ju duhet të keni punuar për pesë vjet dhe keni paguar kontributet e sigurimeve shoqërore

Ju duhet të keni të ardhura të siguruara

Ju duhet të keni hapësirë ​​të mjaftueshme të jetesës për ju dhe familjen tuaj

Ju duhet të keni njohuri të mjaftueshme të gjuhës gjermane

Ju duhet të dini bazat e ligjit gjerman dhe sistemit social

Për bashkëshortët /  është e mjaftueshme në qoftë se partneri është i punësuar dhe i paguan kontributet e sigurimeve shoqërore. Për fëmijët ka shumë përjashtime. Në përgjithësi ata kanë një leje qëndrimi të përhershëm në qoftë se ata, deri në moshën 16 vjeç për pesë vjet jane në posedim të një leje qëndrimi.

Ka edhe dispozita të veçanta për ata që ju është pranuar azili. Ata zakonisht pas tre vjetësh mund të aplikojnë për qëndrim të përhershëm.

 

Qëndrimi dhe Studimi

 

Të huajt mund të marrin një leje qëndrimi për të studiuar.Ju mund të qëndroni deri në nëntë muaj në Gjermani me këtë leje. Nëse ju jeni pranuar në një universitet, atëherë kjo (leja) vlen për dy vjet, e cila mund të zgjatet normalisht deri në fund të studimeve tuaja.

Gjatë studimeve tuaja, ju mund të punoni një maksimum prej 90 ditësh ose 180 ditë e gjysmë.Ju gjithashtu mund të kryeni punë me kohë të pjesshme në universitet.

Kur të keni përfunduar me sukses studimet tuaja, leja e qëndrimit mund të zgjatet me një vit për kërkim të punës.Për të zgjatur lejen duhet që funksioni të jetë i të njëjtës fushë studimi, dhe duhet të jetë një funksion për të cilën mund të aplikojnë të huajt. (Në përgjithësi, kjo do të thotë se gjermanët apo të tjerët me përparësi, nuk mund të kryejnë këtë funksion).

Qëndrimi per studime profesionale / kurse dhe trajnim

Leja e qëndrimit mund të lëshohet me qëllim të ndjekjes te një kursi ose trajnimi. Normalisht, për këtë duhet të merrni  miratimin e Agjencisë Federale të Punësimit (Punës), përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj ose me marrëveshje ndërmjet qeverive.

S'KA KOMENTE